جت پلاسمای اتمسفری

جت پلاسمایی برهان دارای یک نازل گاز مجهز به یک یا دو الکترود میباشد. پلاسما درون نازل ایجاد می شود و توسط یک جریان گازی به بیرون از نازل منتقل می شود تا روی هدف مورد نظر اثر کند. از کاربردهای این دستگاه …

دسته:

توضیحات

جت پلاسمایی برهان دارای یک نازل گاز مجهز به یک یا دو الکترود میباشد. پلاسما درون نازل ایجاد می شود و توسط یک جریان گازی به بیرون از نازل منتقل می شود تا روی هدف مورد نظر اثر کند. از کاربردهای این دستگاه استریل کردن سطوح و تجهیزات، درمان پوسیدگی دندان، درمان بیماری های پوستی، انعقاد خون بیماران هموفیلی می باشد. از این دستگاه همچنین می توان جهت بهینه کردن سطوح از جمله نانو مواد و پلیمر ها استفاده نمود.