محصولات پلاسما

پلاسمای سرد به دلیل ویژگیهای غیر حرارتی این قابلیت را دارد که بر خلاف ديگر تكنولوژیها در دمای محیط و فشار اتمسفری ذرات بسیار فعال شامل الکترون تولید نماید. اساس عملکرد دستگاه ایجاد محیط پلاسما ازطریق اعمال اختلاف پتانسيل الكتريكي بین دو الکترود فلزی و …

پمپ سرنگی فشار بالا

پمپ سرنگی فشار بالای برهان وسیله ای پیشرفته به منظور تزریق سیالات در فشار بالا بصورت دقیق و بدون نوسان می باشد. این پمپ دارای قابلیت تزریق بصورت جریان ثابت در گستره وسیعی از فشار است. دستگاه شامل دارای یک سیستم حرکت خطی جهت تزریق …

پمپ سرنگی فشار پایین

دستگاه پمپ سرنگی، یکی از وسایل پرکاربرد در آزمایشگاه های مهندسی شیمی، مهندسی مواد و آزمایشگاه های تحقیقاتی و و کاربردی علوم پایه می باشد. تزریق مایعات با گرانروی های مختلف در حجـم های کنترل شده و در زمـان های قابل برنـامه ریزی، از قابلیت …