بررسی دقت و یکنواختی تزریق

یکی از مهمترین ویژگی های پمپ سرنگی ماژول دار برهان تزریق دقیق، یکنواخت و بدون پالس حتی در دبی های بسیار پایین است. به طور عمومی در پمپ های سرنگی با کاهش دبی تزریق، جریان خروجی همراه با نبض یا پالس خواهد بود اما این …

راهنمای انتخاب سرنگ

یکی از مزیت های پمپ سرنگی تغییر محدوده تزریق با استفاده از تغییر قطر سرنگ است. امکان استفاده از سرنگ در محدوده وسیع حجمی از 5 میکرولیتر تا 60 میلی لیتر در پمپ سرنگی برهان وجود دارد. با انتخاب سرنگ های با قطر کوچکتر میتوان …

نحوه قرار دادن سرنگ در پمپ سرنگی

شرکت توسعه فناوری برهان در پمپ های سرنگی ماژول دار سری MSP-2، از یک روش ابداعی جهت قرار گرفتن سرنگ درون پمپ استفاده نموده است. با استفاده از این روش، سرنگ به آسانی، بسیار سریع و محکم در محل تعبیه شده قرار گرفته و آماده …