دانشگاه شیراز

دکتر حامد تقوایی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

پمپ سرنگی برهان به منظور استفاده در پروژه های پژوهشی در حوزه های میکروسیالات و الکتروریسی خریداری شده است. این پمپ ها در آزمایشگاه فناوری های نوین دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز به صورت دائم و تقریبا 24 ساعته بدون وقفه در حال تزریق سیالات مختلف می باشد. عملکرد پمپ بسیار عالی، با دقت بالا و تزریق بدون پالس است. این پمپ نسبت به نمونه های مشابه دارای نرم افزار و منوی گرافیکی بسیار قوی و کاربر پسند می باشد که کار با پمپ را بسیار آسان نموده است.