راهنمای انتخاب سرنگ

یکی از مزیت های پمپ سرنگی تغییر محدوده تزریق با استفاده از تغییر قطر سرنگ است. امکان استفاده از سرنگ در محدوده وسیع حجمی از 5 میکرولیتر تا 60 میلی لیتر در پمپ سرنگی برهان وجود دارد. با انتخاب سرنگ های با قطر کوچکتر میتوان کنترل و دقت بهتری جهت نرخ های کوچکتر (low flow rates) ایجاد کرد. بر عکس سرنگ های با قطر بزرگتر میتوانند ججم های بزرگتر تزریق را تامین کرده اما کارایی پمپ جهت تزریق با دبی های کوچکتر کاهش می یابد.

پمپ سرنگی برهان قابلیت کمک به کاربر جهت انتخاب سرنگ با قطر مناسب را دارا می باشد. مطابق شکل زیر در صورتی که قطر سرنگ انتخابی با دبی تزریق تطابق نداشته باشد عبارت Invalid Range در بخش بالایی گوشه سمت راست مانیتور ظاهر میگردد و امکان تزریق وجود نخواهد داشت. اما در صورتی که سرنگ و دبی انتخابی مناسب همدیگر باشد عبارت Valid Range نمایش داده خواد شد و پمپ آماده تزریق می باشد.

پمپ سرنگی

همانگونه که مطرح گردید امکان استفاده از سرنگ در محدوده وسیع حجمی از 5 میکرولیتر تا 60 میلی لیتر در پمپ سرنگی برهان وجود دارد.

این سرنگ ها شامل انواع سرنگهای پلاستیکی، شیشه ای، فلزی در حجم های میلی لیتری و میکرولیتری است.

شکل های زیر انواع این سرنگها را نمایش میدهد.

پمپ سرنگی

پمپ سرنگی