نحوه قرار دادن سرنگ در پمپ سرنگی

شرکت توسعه فناوری برهان در پمپ های سرنگی ماژول دار سری MSP-2، از یک روش ابداعی جهت قرار گرفتن سرنگ درون پمپ استفاده نموده است.
با استفاده از این روش، سرنگ به آسانی، بسیار سریع و محکم در محل تعبیه شده قرار گرفته و آماده تزریق می گردد.
نحوه اتصال سرنگ درون ماژول پمپ به شرح زیر می باشد:
1- با توجه به حجم اولیه سیال درون سرنگ، پیستون سرنگ در اندازه های متفاوتی از درون سرنگ خارج شده است.
ابتدا پمپ مورد نظر خود را انتخاب کرده و با استفاده از دکمه های حرکت سریع به سمت جلو و عقب میتوانید محل قرار گیری سرنگ را تنظیم نمایید.پمپ سرنگی
2- مطابق شکل ابتدا نگه دارنده مغناطیسی را از ماژول جدا نمایید. در این روش اتصال سریع آهنربایی جایگزین روشهای وقت گیر مانند پیچ و مهره شده است. زوایا و ابعاد محل قرار گیری سرنگ به گونه ای طراحی شده اند که اندازه های مختلف سرنگ شامل سرنگ های میکرولیتری تا سرنگ های میلی لیتری در حجم های 1 تا 60 میلی لیتر را می توان استفاده نمود.
پمپ سرنگی
3- مطابق شکل سرنگ را در جای خود قرار دهید.
4- مطابق شکل با از طریق چرخاندن پیچ نگه دارنده پیستون، پیستون سرنگ را در جای خود محکم کنید.
با توجه به امکان استفاده از حجم های مختلف سرنگ و تفاوت در قطر پیستون، امکان جابجایی و تنظیم ارتفاع پیچ نگه دارنده پیستون وجود دارد.
5- نگه دارنده آهنربایی را در جای خود قرار دهید. اکنون سرنگ در محل مخصوص به خود قرار گرفته و آماده تزریق می باشد.
پمپ سرنگی