ssssssssssssss

برگه نمونه

بررسی دقت و یکنواختی تزریق

یکی از مهمترین ویژگی های پمپ سرنگی ماژول دار برهان تزریق دقیق، یکنواخت و بدون پالس حتی در دبی های بسیار پایین است. به طور عمومی در پمپ های سرنگی با کاهش دبی تزریق، جریان خروجی همراه با نبض یا پالس خواهد بود اما این …

راهنمای انتخاب سرنگ

یکی از مزیت های پمپ سرنگی تغییر محدوده تزریق با استفاده از تغییر قطر سرنگ است. امکان استفاده از سرنگ در محدوده وسیع حجمی از 5 میکرولیتر تا 60 میلی لیتر در پمپ سرنگی برهان وجود دارد. با انتخاب سرنگ های با قطر کوچکتر میتوان …

نحوه قرار دادن سرنگ در پمپ سرنگی

شرکت توسعه فناوری برهان در پمپ های سرنگی ماژول دار سری MSP-2، از یک روش ابداعی جهت قرار گرفتن سرنگ درون پمپ استفاده نموده است. با استفاده از این روش، سرنگ به آسانی، بسیار سریع و محکم در محل تعبیه شده قرار گرفته و آماده …

خریدار پمپ سرنگی فشار بالای برهان از دانشگاه اصفهان

با سابقه ی خوب شرکت توسعه ی فناوری برهان در ساخت پمپ های سرنگی فشارپایین با قابلیت های منحصر به فرد با دقت عالی در تزریق سیال با مکانیزم حرکتی بال اسکرو، تصمیم بر آن گرفتیم تا قرار داد ساخت نمونه اولیه ی سه “پمپ …

خریدار پمپ سرنگی برهان جهت به کارگیری در سامانه های میکروسیالات

هدف از خرید پمپ سرنگی برهان، به کار گیری آن برای سامانه های میکروسیال بوده که یکنواختی و تزریق دقیق جریان درون این سامانه ها اهمیت بسزایی دارد. جهت خرید پمپ سرنگی عملکرد برندهای مختلف داخلی را بررسی نموده اما پمپ های سایر برندها جواب …